Privacyverklaring

Maart 2019

Cleaning ARNHEM, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te (6846 HT) Arnhem aan de Noordkriek 15, stelt een Platform ter beschikking om een Dienstverlener en een Klant aan elkaar te koppelen.

Als u gebruik wenst te maken van de diensten van Cleaning ARNHEM of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Voor Cleaning ARNHEM is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Cleaning ARNHEM houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een Dienstverlener en een Klant. Cleaning ARNHEM verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u contact heeft gehad met ons.

Wanneer u als Dienstverlener een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Cleaning ARNHEM en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van u als klant worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om u met een Dienstverlener in contact te brengen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Cleaning ARNHEM worden gebruikt om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailing te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

VERZAMELDE GEGEVENS

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, waaronder personalia en financiële gegevens, kan Cleaning ARNHEM aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Cleaning ARNHEM. Dit gaat bijvoorbeeld om:

  • Apparaat gegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst;
  • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst;
  • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt;

OPSLAG GEGEVENS EN DERDEN

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Uw persoonsgegevens zijn bij Cleaning ARNHEM in goede handen.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Cleaning ARNHEM. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Cleaning ARNHEM. De persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek bij Cleaning ARNHEM indienen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@cleaningarnhem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Cleaning ARNHEM zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT

Cleaning ARNHEM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Neem daarom regelmatig de privacy statement door voor het privacy beleid van Cleaning ARNHEM.

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Cleaning ARNHEM via het e-mailadres info@cleaningarnhem.nl.

COOKIES OP WWW.CLEANINGARNHEM.NL

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

WAT ZIJN COOKIES?

Bij het gebruik van cleaningarnhem.nl kan door cleaningarnhem.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van www.cleaningarnhem.nl worden verzameld, Bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met het bezoeken van de pagina’s van een website wordt opgeslagen door uw browser op de harde schijf van uw computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

WAT WORDT ER VAN U BIJGEHOUDEN?

Worden hiermee ook persoonsgegevens opgeslagen? Nee. Uw naam, telefoonnummer, adres, rekeningnummer en andere persoonsgegevens worden hiermee niet opgeslagen door een cookie. Wel worden de voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden.

WAAROM WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

  1. Functionele doeleinden: Cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website www.cleaningarnhem.nl. Denk hierbij aan het inloggen, reageren, opdrachten plaatsen. Daarnaast helpen ze ook om het navigeren en reageren op de website van cleaningarnhem.nl eenvoudiger te maken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van cleaningarnhem.nl te onthouden. Bijvoorbeeld, u hebt ingelogd op cleaningarnhem.nl en de volgende keer dat u weer cleaningarnhem.nl bezoekt, hoeft u niet nog een keer in te loggen.
  2. Analytische doeleinden: Om meer te weten te komen over het gebruik van cleaningarnhem.nl. Dit is van groot belang voor het goed laten werken van cleaningarnhem.nl, maar er zijn ook cookies waarvan u als bezoeker niet direct het effect ziet, zoals Google Analytics. Door anonieme input van bezoekers krijgt cleaningarnhem.nl een beeld van het gebruik van de website en hoe wij de website kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld, wij kunnen in de statistieken terugzien dat een grote groep bezoekers cleaningarnhem.nl bezoekt vanaf een mobiel apparaat. Dat is voor ons een signaal om de website voor mobiele apparaten beter beschikbaar te maken.
  3. Commerciële doeleinden: Om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie hebt geklikt. Bijvoorbeeld, er wordt een advertentie op de homepage getoond, dan zal deze advertentie niet vaker dan 3 keer getoond worden aan u, omdat wij weten dat de advertentie al 3 keer eerder aan u is getoond.

COOKIES BLOKKEREN

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Houdt u er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

ACHTERAF VERWIJDEREN COOKIES

Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser. Kijk voor een stappenplan bijvoorbeeld naar wat de Consumentenbond hierover zegt.

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE COOKIES

Hieronder wordt beschreven welke cookies cleaningarnhem.nl zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik wordt gemaakt.

Functionele cookies

Kernfuncties: Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt erop cleaningarnhem.nl gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Sociale media: Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacy verklaringen van Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/update) (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Advertising cookies

Google Analytics: Via Google Analytics worden op cleaningarnhem.nl anonieme gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het https://privacy.google.com) voor meer informatie, alsook het specifieke (https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/).

Kennisneming van uw gegevens

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact op met info@cleaningarnhem.nl.

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons cookiebeleid kunt u contact opnemen met cleaningarnhem.nl via het e-mailadres info@cleaningarnhem.nl.

Wijziging Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Solliciteren